Vážení spoluobčania,

sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 skončilo 13. júna 2021.

Ďakujeme, že ste využili všetky ponúkané možnosti a splnili si tak svoju povinnosť sčítať  sa buď priamo zo svojich domácností, alebo formou asistovaného sčítania  na kontaktnom mieste, prípadne žiadosťou o mobilného asistenta sčítania.

Všetci asistenti sčítania ukončili svoje aktivity 13.06.2021.

Po tomto dátume Vás už nemôže nikto osloviť ani navštíviť pre účel sčítania.

Milan Baďanský

starosta obce