Po ukončení dostavby základnej školy bude areál školy slúžiť už len deťom na hry a pobyt vonku. Obec preto oslovila mailom všetkých rodičov, aby podľa možnosti obmedzili odvoz detí do školy autom  – najmä u starších detí.  Bezpečnosť prechodu detí do školy  zabezpečujú ráno v čase od 7:30 hod. do  8:00 hod. dvaja zamestnanci  obce – jeden je priamo pri budove základnej školy a druhý pri priechode pri parku ( Miloslavská/Parková ulica).  Ak musíte použiť auto, využite možnosť zastavenia a vyloženia vašich detí  na Parkovej ulici za kostolom, odkiaľ sa deti pod dozorom bezpečne dostanú do areálu školy. Na krátke zastavenie a vysadenie školákov je možné využiť aj betónový vjazd pred školou, preto buďme k sebe tolerantní  a nebráňme jeho využívaniu na otáčanie vozidiel – zdržujeme tým ostatných, ktorí potom parkujú na verejnej zeleni a ničia životné prostredie.

Situáciu budeme monitorovať a pripravujeme aj ďalšie návrhy, o ktorých vás budeme informovať.
Vyzva