Na základe množiacich sa krádeží v okolitých obciach v areáloch železničných staníc prosíme najmä majiteľov osobných áut, aby v zaparkovaných vozidlách nenechávali žiadne cennosti, ako doklady, peniaze, telefón, notebooky, tašky či drahé oblečenie. Tieto veci odporúčame neukladať ani do kufra.

Ak po návrate k vozidlu zistíte, že doňho niekto násilím vnikol, alebo ho viditeľne poškodil, do auta nenastupujte, ničoho sa nedotýkajte a preverte situáciu len pohľadom, aby ste zabránili zničeniu stôp po páchateľovi. Bezodkladne v takýchto situáciách kontaktujte políciu na tel. čísle 158.

Obdobnú výzvu adresujeme aj majiteľom bicyklov odložených v prístrešku pre bicykle. Prístrešok je síce chránený zámkom a monitorovaný kamerovým systémom, avšak ani to neposkytuje 100%-nú ochranu. Svoje bicykle prosím zabezpečte podľa možnosti aj viacerými bezpečnostnými zámkami, ktoré nie je ľahké prestrihnúť. Myslite na to, že ak vlastníte drahšie značky, pre páchateľov môžu byť lákavé aj jednotlivé komponenty bicykla, ako sú napríklad kolesá, špeciálne sedadlá či detské sedačky.

Zamestnanci obecného úradu Miloslavov a Obvodné oddelenie polície vykonávajú pravidelné kontroly areálu. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom, pričom obec plánuje posilnenie monitoringu ďalšími kamerami. Najdôležitejší element bezpečnosti je však vo vašich rukách. Myslite na prevenciu a neposkytujte zlodejom možnosti na ľahké odcudzenie vašich cenných vecí. Rovnako vás prosíme, aby ste kontaktovali políciu na čísle 158 v prípade, že si v okolí železničnej stanice všimnete pohyb podozrivých osôb alebo ste svedkom akéhokoľvek protiprávneho konania.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.