Oznamujeme občanom, že obec bude od 17. 5. 2021 vykonávať bezpečnostný a zdravotný orez drevín v Lipovom parku v časti Miloslavov. Ošetrenie drevín bude realizované na základe vyhotoveného dendrologického posudku. Práce budú vykonávané postupne s prihliadnutím na aktuálne počasie a miesta budú ohraničené.