Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 13.9 – 14.9 – 15.9.2021 v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. navštívi obyvateľov obce pracovník ZSE – bezplatná konzultácia za účelom :

optimalizovať výdavky zákazníkov za energie, analýzu spotreby energií a vhodné nastavenie taríf za elektrinu a plyn.

Zmluvný pracovník ZSE je označený preukazom predajcu ZSE. Jeho totožnosť si môžu obyvatelia overiť na Zákazníckej linke ZSE 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod.