Bojujeme o telocvičňu
Zástupcovia obce Miloslavov privítali v stredu 8. júna 2022 štátneho tajomníka pre šport Mgr. Ivana Husára z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Cieľom jeho návštevy bolo oboznámiť sa s projektami obce v oblasti školstva a športu, preveriť ich pripravenosť na realizáciu a súčasne tiež hľadať možnosti podpory ich výstavby z ďalších zdrojov.
Zľava doprava: Milan Baďanský, starosta obce Miloslavov, Mgr. Ivan Husár, štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyňa obecného zastupiteľstva obce Miloslavov a Ing. Marek Michlík, prednosta obecného úradu Miloslavov.

Na obrázku môže byť 4 ľudia, stojaci ľudia, vonku a text