Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku odvoláva čas zvýšeného výskytu nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec od 02. 09. 2022 od 12.00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Odvolanie_zvyseneho_nebezpezpecenstva_9_2022