Oznamujeme občanom obce, že v dňoch 6. marca 2020 až 31. marca 2020 príde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na ceste III. triedy č. 1054 v úseku novobudovanej lokality RZ 11/II v obci Miloslavov za účelom realizácie novej križovatky pre obchodné centrum a budovania nových prípojok (kanalizácia a rozvod NN).