Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. informuje, že v dňoch 10.10.  až 13. 10. 2023 bude vykonávať čistenie verejných kanalizačných rozvodov na uliciach Tajovského, Zelinovej, Štvrtockej a Wienerovej aleji. V súvislosti s vykonávanými prácami BVS odporúča obyvateľom dotknutých ulíc uzavrieť toalety vo svojich nehnuteľnostiach WC doskami.