Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. informuje, že v dňoch 30.10.  až 05. 11. 2023 bude vykonávať čistenie verejných kanalizačných rozvodov na uliciach Bottova, Kraskova, Kukučínova, Bendovej a časť  Hlavnej ul.  V súvislosti s vykonávanými prácami BVS odporúča obyvateľom dotknutých ulíc uzavrieť toalety vo svojich nehnuteľnostiach WC doskami.

ML- mapa