Kolaudačné konanie na Vinohradnícku ulicu je vypísané na 23.06.2020.
Keďže obec Miloslavov nie je účastníkom konaní D4R7, ani Vinohradníckej ulice nemáme informácie ani nevieme predpokladať, ako to bude pokračovať.
V súčasnosti koncesionár D4R7 s nami napriek našej iniciatíve nekomunikuje.
Starosta obce p. Milan Baďanský so zástupkyňou župana a starostom Dunajskej Lužnej má stretnutie s ministrom dopravy na túto tému.