Dnes sme nainštalovali dva externé defibrilátory, jeden na priečelie budovy obecného úradu  a druhý na roh budovy Domu kultúry v časti Miloslavov.  Celkový počet  týchto dôležitých zariadení v obci sa zvýšil na štyri. V uplynulom období bol už jeden defibrilátor inštalovaný v Základnej škole a ďalší je súčasťou výbavy hasičského vozidla Dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov. Automatický externý defibrilátor je zariadenie, ktoré pomáha obnoviť srdcový rytmus pomocou elektrického výboja. Jeho súčasťou sú defibrilačné elektródy, ktoré umožňujú analyzovať srdcový rytmus.

Defibrilátor nájdete v prípade potreby veľmi rýchlo,  podľa zeleného úložného vyhrievaného boxu a je aj označený piktogramom – bielym srdcom s bleskom na zelenom podklade. Defibrilátory budeme registrovať aj v databáze operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Nové defibrilátory boli financované aj s prispením športovcov – z výťažku benefičného Miloslavovského  behu 2023.