Podarilo sa dokončiť prvú etapu vybudovania Sadovej ulice (cesta k cintorínu na Miloslavove) v celej dĺžke. Ďakujeme združeniu vlastníkov a pánovi Marekovi Michlíkovi, za angažovanosť.  Jeho veľkou zásluhou  sa dielo podarilo.
Verím, že v ďalšom období, podľa našich možností sa nám podarí dokončiť celé dielo.

Milan Baďanský, starosta obce