Vážení rodičia,

na základe dohody s Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa ako zriaďovateľom Základnej školy Žitavská 1, Bratislava umožnila uvedená základná škola predĺženie podávania prihlášok do 1. ročníka pre deti z obce Miloslavov, ktoré neboli z kapacitných dôvodov prijaté na Základnú školu Miloslavov.

Prihlášky je možné podávať max. do 29.05.2024. Po tomto termíne už nebude možné podať prihlášku do 1. ročníka na školský rok 2024/2025.

Prihlášku do 1. ročníka ZŠ Žitavská 1, Bratislava môžete podať prostredníctvom tejto stránky:

https://zs-zitavska.edupage.org/register/

Ďakujeme za pochopenie.