Informujeme občanov, že Bratislavský samosprávny kraj (BSK) realizuje projekt „Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy okres Senec – časť 3.“, v súvislosti s ktorým príde k nasledovným dopravným obmedzeniam:

SO 09 – III/1055 Dunajská Lužná – Miloslavov, m. č. Alžbetin Dvor

Práce na ceste budú vykonávané v termíne od 22.05.2023 do 28.07.2023.

Zverejňujeme celkovú situáciu dopravných obmedzení, ktoré budú nevyhnutné pri realizácii prác. V rámci tohto projektu bude doprava obmedzená na úseku úplne. Doprava bude vedená v náhradnej obchádzkovej trase. Celý projekt je pod gesciou BSK a k dopravnému projektu sa vyjadrili všetky kompetentné orgány.

Situácia – náhradná obchádzková trasa: