Informujeme občanov, že Bratislavský samosprávny kraj (BSK) realizuje projekt „Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy okres Senec – časť 3.“, v súvislosti s ktorým príde k nasledovným dopravným obmedzeniam:

1/ SO 03 – III/1053 – Dunajská Lužná – Most p. Bratislave, m. č. Studené
Práce na ceste budú vykonávané v termíne od 23.03.2023 do 14.06.2023.

Zverejňujeme celkovú situáciu dopravných obmedzení, ktoré budú nevyhnutné pri realizácii prác. V rámci tohto projektu bude doprava obmedzená na úseku úplne. Doprava bude vedená v náhradnej obchádzkovej trase. Celý projekt je pod gesciou BSK a k dopravnému projektu sa vyjadrili všetky kompetentné orgány.

Križovatka v smere z Miloslavova do Podunajských Biskupíc a Dunajskej Lužnej bude prejazdná a riadená svetelnou signalizáciou.

Situácia – náhradná obchádzková trasa