Vážení obyvatelia obce Miloslavov,

dovoľujeme si vás požiadať v mene Odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) o vyplnenie dotazníka pre obyvateľov kraja, ktorý im pomôže pri príprave Koncepcie rozvoja sociálnych služieb BSK.

V prípade vášho záujmu vás prosíme o vyplnenie dotazníka do 24.11.2023.

Link na dotazník pre občanov: https://forms.gle/gQxmg5jNznjY33Ry6

V mene BSK vám ďakujeme za súčinnosť.