Dovolenka prepravnej služby.
Oznamujeme Vám, že od 23.decembra 2020 do 5. januára 2021 bude mať prepravná služba, ktorú poskytuje OMAPO, o.z. dovolenku.

DOVOLENKA_PREPRAVNEJ_SLUZBY