Vážené dámy, vážení páni,

touto cestou by sme Vás chceli požiadať o súčinnosť pri vyplnení a ďalšom rozširovaní dotazníka, ktorý bude slúžiť ako participatívny nástroj pri tvorbe stratégie kultúry Bratislavského samosprávneho kraja.

Ide o anonymný dotazník, ktorého vyplnenie trvá približne 10 minút. Výstupy z neho poslúžia ako podklad pri tvorbe Stratégie rozvoja kultúry na roky 2021 – 2027.

Na stratégii, ktorej súčasťou budú aj informácie získané na základe dotazníka, spolupracujeme s Ústavom verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Dotazník bude sprístupnený do 05.07.2021. Po tomto termíne ho už žiaľ nebude možné vyplniť.

Prístupový link k dotazníku: https://fsesuniba.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5dT3W3vANd3kXJ4?fbclid=IwAR0yKZNLwGYJs5UFQuEtPMouZo3-O4XQZcGJ-6WQpD4vaablRafTqR81YZ0

Každý názor je pre náš cenný, a preto Vám za váš čas, ochotu a spoluprácu vopred pekne ďakujeme.
V prípade akýchkoľvek otázok či ďalších informácií nás prosím neváhajte kontaktovať.

S pozdravom,

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová
Vedúca oddelenia
Oddelenie kultúry
Bratislavský samosprávny kraj
www.bratislavskykraj.sk