Informujeme občanov, že dňa 24.10.2023 (utorok) v čase od 7:00 do 16:00 hod. budú realizované nasledovné práce – nástrek vodorovného dopravného značenia na ceste III. triedy – križovatka ulíc Hlavná/ Lesná a na miestnej komunikácii Lesná ulica, v rámci stavby „Rozšírenie komunikácie – Lesná ulica , SO 20 Rozšírenie cesty III/1054“. Z uvedeného dôvodu vzniknú v predmetnom čase dopravné obmedzenia pre vozidlá prechádzajúce touto trasou. Komunikácia bude prejazdná. Žiadame obyvateľov a návštevníkov obce o rešpektovanie a riadenie sa pokynmi pracovníkov realizujúcich predmetné práce.