Aktualizácia:

Starosta obce obdržal odpoveď od konzorcia D4R7 v tomto znení:

Vážený pán starosta,

Ďakujeme za Váš email. O uzávierke sme boli informovaní až prostredníctvom Vášho emailu, to znamená, že zhotoviteľ projektu D4R7 zatiaľ nepodniká kroky k jej uzatvoreniu. Uzávierka Vinohradníckej ulice spolu s obchádzkovými trasami je síce naplánovaná, no pred začiatkom platnosti dopravných obmedzení bude včas odkomunikovaná všetkým dotknutým organizáciám ako aj širokej verejnosti, aby sa na ňu vedeli vodiči pripraviť.

S pozdravom

Press

Zero Bypass Limited „Obchvat nula“

 

Po zistení informácie z médií o čiastočnej uzávere Vinohradníckej ulice, starosta obce Miloslavov požiadal o vysvetlenie Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy a výstavby SR,  D4/R7 a mestskú časť Bratislava – Podunajské Biskupice.

Po obdržaní informácií, bude obec Miloslavov občanov bezodkladne informovať.