V tomto roku bolo do Materskej školy Miloslavov podaných celkovo 309 prihlášok, z toho bolo 84 detí mladších ako 3 roky.

Počet prijatých detí pre školský rok 2023/2024 bol 100.

Z celkového počtu 250 detí v Materskej škole je 110 predškolákov.