Informácia o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 -2020“

Odpadove_hospodarstvo_informácia_1