Informácia pre voličov.

Volič ktorý chce požiadať o vydanie hlasovacieho  preukazu pre voľby do NRSR 2023, môže tak urobiť najneskôr 28.09.2023 /štvrtok/  do 12.00 hodiny.

Obec Miloslavov v piatok nemá stránkové hodiny pre verejnosť.