Upozorňujeme žiadateľov o príspevok za ubytovanie cudzinca na aktualizácie manuálov a výkazov na stránke Ministerstva vnútra SR. Aktualizácia sa týka výkazov, ktoré je potrebné doručiť do 06.05.2022 na obecný úrad.

https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

výkaz_FO_2.5.2022

výkaz_PO_2.5.2022

manuál_príspevok_aktualizácia_2.5.2022