Vážení občania, zverejňujeme informácie pre občanov a právnické osoby k zdaňovaniu príspevku, ktorý sa vypláca za ubytovanie odídenca z Ukrajiny poskytnutého podľa zákona 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príspevku za ubytovanie poskytnutého podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

Usmernenie FS č.8

Prikladáme Vám aj link na článok, kde je táto problematika trošku jednoduchšie vysvetlená:

https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/prispevok-za-ubytovanie-odidenca-zdanovanie