Zverejňujeme kalendár zberu odpadov na rok 2022. Nezverejnené termíny na II. polrok budú priebežne doplnené.
Terminy_separovaneho_zberu_2022