Kalendár zberu odpadu na rok 2021

Kalendár zberu odpadov je pre  separovaný zber  odpadu  ( plasty, papier, sklo, kovy a tetrapack )  zatiaľ určený len na prvý polrok. Obci sa podaril dohodnúť na 1. polrok 2021  častejší vývoz skla a kovov z veľkých kontajnerov.

Veľkým problémom je odvoz papiera, pretože nie je dosť  spracovateľských kapacít. V prípade papiera prosíme preto o  efektívne vyťažovanie kapacít domových kontajnerov – rezaním kartónov a krabíc. V prípade väčšieho množstva kartónov z domácnosti si môžete dohodnúť odber na zbernom dvore s tým, že kartóny a krabice musia  byť rozložené a zviazané.

Termíny zberu na rok 2021 budú priebežne upravené a doplnené podľa výsledkov rokovaní s organizáciou SEWA a.s. a zberovou spoločnosťou. Tieto termíny sa priebežne budú dopĺňať aj do aplikácie Miloslavov pre smartfóny.

Terminy_separovaneho_zberu_2021