Čo nepatrí do verejnej kanalizácie?

Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že takýto odpad likvidujete v kanalizácií, vystavujete ju viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje usadzovanie zvyškov (mastnota, šupky, drvina…) v kanalizačnej prípojke, následne upchatie prípojky a vyhnívanie zvyškov spojené so zápachom. Už pravidelnej v jesenných mesiacoch dochádza v niektorých lokalitách, kde sú domáci výrobcovia vína k upchaniu kanalizácie vylisovanými hroznovými šupkami.

6 jednoduchých tipov, ako zabezpečiť, aby kanalizácia bola priechodná a plne funkčná:

  1. Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda, t.j. použitá voda z kuchyne, kúpeľne, ľudské výlučky a toaletný papier.
  2. Sanitárne produkty, ako napr. hygienické dámske vložky, tampóny, kondómy, vlhčené hygienické utierky či plienky do kanalizácie nepatria! Zabaľte ich a dajte do smetného koša.
  3. Použitý rastlinný olej (aj prepražený) zbierajte do samostatných plastových nádob, ktoré môžete odovzdať na zbernom dvore, prípadne na vybraných čerpacích staniciach. Ostatné tuky ako aj masť po varení patria do smetného koša, a teda do komunálneho odpadu.
  4. Zvyšky jedla, ako napr. omáčky, cestoviny či polievky nevylievajte do kanalizácie. Zabaľte ich a vyhoďte do smetného koša, alebo ak máte možnosť, použite ich ako potravu pre zvieratá.
  5. Nebezpečný odpad – chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby – predstavujú veľké nebezpečenstvo pre životné prostredie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. Uzavreté v pevných obaloch ich zneškodnia firmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie. Prípadne sa informujte na vašom obvodnom úrade životného prostredia, krajskom úrade životného prostredia alebo na obecnom úrade. Informácie vám poskytne aj Ministerstvo životného prostredia SR.
  6. Lieky, injekčné striekačky ani tabletky nesplachujte, ale doneste ich do lekární a nemocníc.

Kanalizácia nie je verejná skládka ani smetisko. Je potrebné sa správať zodpovedne a uvedomiť si dôsledky nedodržania uvedených zásad. Nie vždy je totiž možné odstrániť poruchu (miesto upchania) bez rozkopávkových prác.