Obec po zistení, že spoločnosť, ktorá prevádzkovala odvoz použitého oblečenia ukončila svoju činnosť, ihneď podnikla kroky, aby sa mohlo pokračovať v zbere použitého oblečenia, textílií, obuvi. Starosta po rokovaní s občianskym združením EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU podpísal zmluvu o umiestnení zberných kontajnerov na oblečenie textílie a obuv. Kontajnery sú na Športovej ulici pred dočasným Zberovým dvorom v miestnej časti Alžbetin Dvor a v časti Miloslava pri Kultúrnom dome. Kontajnery slúžia na zber použitých textílií, odevov a obuvi v tejto štruktúre: pánske, dámske, detské odevy pre všetky sezóny, lôžkoviny, posteľná bielizeň a iný domáci textil, topánky, tašky, kožené a kožušinové odevy, doplnky, domáce, kuchynské a športové potreby, knihy, hračky a podobne. Tieto veci sa použijú na charitatívne účely, na recykláciu, ekologickú likvidáciu a finančné zhodnotenie, pričom výťažok sa použije na podporu slovenských neziskových charitatívnych organizácií. Takýmto zberom oblečenia a obuvi v našej obci aspoň malým dielom prispejeme na pomoc tým, ktorí to potrebujú.

?