Vážení spoluobčania, chovatelia psov,
prvých 9 kusov košov na psie exkrementy je umiestnených v intraviláne obce. Kde sa nachádzajú nájdete na priloženej mapke vyznačené čiernym kruhom.
V časti Alžbetin Dvor sa nachádza 6 kusov a v časti Miloslava zatiaľ 3 kusy.
Koše budú doplnené aj o sáčky na psie exkrementy.
Ďakujeme za porozumenie.

Mapa_kose_na_psie_exkrementy