2023-05-09 MIL 01 Situacia docasneho dopravneho znacenia