Z dôvodu požiadavky Ministerstva hospodárstva SR sa budú v obci Miloslavov v termíne od 1.3.2024 do 28.3.2024 vykonávať mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu pre všetkých odberateľov kategórie D2-D8 (domácnosti).

Odpočet nebude fakturačným odpočtom, tzn., že dotknutým odberateľom zemného plynu nebude vystavená vyúčtovacia faktúra k vykonanému dátumu odpočtu.

Odpočty pre spoločnosť stengl, a.s. (ktorá je poverená na výkon odpočtov spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.) bude v obci robiť odpočtár Michal Burda. Na požiadanie sa preukáže preukazom spoločnosti stengl, a.s.

Prosíme tiež odberateľov plynu, aby sprístupnili plynomery, pokiaľ ich majú pozamykané.

V prípade neprístupnosti plynomeru a nezastihnutia majiteľa na odbernom mieste bude v schránke zanechaná dohoda o náhradnom termíne s kontaktom na odpočtára.

Informácia o odpočtoch je zverejnená na stránke spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. na nasledovnom odkaze:

https://www.spp-distribucia.sk/spravy/novinky/z-dovodu-poziadavky-mhsr-budu-od-1-1-2024-do-30-6-2024-vykonane-mimoriadne-fyzicke-odpocty/