Starosta obce Stará Pazova p. Djorde Radinovič nás pri príležitosti dňa obce Stará Pazova pozval na priateľskú návštevu. S obcou Stará Pazova  podpísala naša obec 4.2.2012 dohodu o spolupráci, preto sa starosta obce  Milan Baďanský spolu s predsedom športového klubu Mgr. Martinom Sitiarom zúčastnili  v dňoch  1.8. až 3.8.2019  osláv a  slávnostného zasadnutia  zastupiteľstva Starej Pazovy, na  ktorom vystúpil aj starosta  našej obce. Prihovoril sa zástupcom mesta, prítomným obyvateľom a najmä našim krajanom žijúcim v tomto meste.  Od všetkých  prinášame priateľský pozdrav pre obyvateľov našej obce.