V našej obci sa k dnešnému dňu sčítalo 75,59 % obyvateľov – ďakujeme.

Sčítanie_k_11032021_tlačová_správa_ŠUSR