Vzhľadom k tomu, že obci Miloslavov sa podarilo zabezpečiť zvýšené kapacity na testovanie občanov v rámci ďalšieho kola testovania, venujte prosím pozornosť nasledujúcim informáciám.

Termín testovania: sobota 20. 02. 2021 a  nedeľa 21. 02. 2021  v časoch od 8:00 hod do 20:00 hod. Odberné tímy budú mať prestávku v čase od 12:00 hod – 13:00 hod a od 16:30 hod – 17:00 hod.

Odberové miesta:

Sobota 20. 2. 2021

Odberné miesto č.1 – MOM (autobus) pri budove obecného úradu v časti Alžbetin Dvor na adrese Radničné námestie 181/1 – určené pre verejnosť.

Odberné miesto č. 2 – MOM (autobus) areál základnej školy – určené výlučne pre pedagogických, nepedagogických zamestnancov základnej a materskej školy a rodičov žiakov 1. stupňa základnej školy.

Nedeľa 21. 2. 2021

Odberné miesto č.1 – MOM (autobus) pri budove obecného úradu v časti Alžbetin Dvor na adrese Radničné námestie 181/1 – určené pre verejnosť.

 Odberné miesto č.2 – MOM (autobus) pri budove materskej škôlky v časti Miloslavov – určené pre verejnosť.  

Prosíme všetkých, aby k odberovým miestam neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí odberových miest.

Odbery budú prebiehať z mobilných odberových miest (autobusov) za dodržania príslušných hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min 2 m odstupy v nich.

Testovaní občania si pri vstupe k odbernému miestu vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich  identifikačné údaje. Okrem doby vykonania steru budú mať testovaní nasadené rúška – testovaná osoba si zloží rúško tesne pred vysmrkaním/vykašľaním (ktoré odberu vzorky predchádza), opäť si rúško nasadí a okamžite sa presunie do priestoru vykonania odberu biologického materiálu. Testovaná osoba si zloží rúško tesne pred odberom biologického materiálu a následne po odbere si ihneď rúško nasadí.

Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. 

V priestoroch v okolí odberových miest si testovaný počká na výsledok testovania.

!Dôležité upozornenie!

Prednostne budú testovaní obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Miloslavov a občania, ktorí sa preukážu listom vlastníctva (stačí fotokópia) k nehnuteľnosti v obci Miloslavov.

Ostatných občanov budú odberové miesta vybavovať len v rámci svojich voľných kapacít.

Vzhľadom na obmedzené kapacity odberných miest v obci odporúčame občanom, ktorí majú možnosti využiť aj iné odberné miesta v rámci Bratislavského samosprávneho kraja alebo okresu Senec, aby tak urobili.

Mgr.Martin Sitiar, Krízový štáb obce