Obec Miloslavov v spolupráci s občianskym združením Ekocharita Slovensko Slovensku, o.z. navýšilo kapacity zberu použitých textílií, oblečenia a obuvi rozmiestnením ďalších kontajnerov bielej farby na území obce Miloslavov tak, aby boli dostupné širšiemu okruhu obyvateľov. Zberné kontajnery boli v 1. fáze pridané v Alžbetinom Dvore na Štvrtockú ulicu, koniec Lesnej ulice a ku Komunitnému centru na Čerešňovej ulici. Obec plánuje v 2. fáze s rozšírením kapacít aj v časti Miloslavov.