Obec Miloslavov zrealizovala vybudovanie nového plotu v Materskej škole Alžbetin Dvor.