Obec Miloslavov v súlade s ust. §6 odst.1 zákona NRSR č.552/2013 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov prijme administratívneho pracovníka – referenta stavebného úradu.

Názov funkcie:
Odborný referent stavebného úradu a životného prostredia

Rozsah pracovného úväzku:
Hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebné alebo technické zameranie
– osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady a životné prostredie
– prax minimálne 3 roky v odbore

 

Iné kritériá a požiadavky:

  • bezúhonnosť
  • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblastí: samospráva, stavebný zákon, správne konanie, životné prostredie, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
  • pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, Internet)
  • samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, analytické myslenie, zodpovednosť, komunikatívnosť
  • vodičský preukaz skupiny B – výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný životopis
  • fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
  • overená fotokópia dokladu o absolvovaní osobitnej odbornej spôsobilosti (osvedčenie)

Termín nástupu:

Ihneď, resp. dohodou

Platové podmienky:
Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti o prijatie do zamestnania:
Uchádzači môžu žiadosti o prijatie do zamestnania zaslať na adresu:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42  Miloslavov

alebo e-mailom: denisa.matusekova@miloslavov.sk
Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt na poskytnutie informácií:
Bc. Denisa Matušeková
e-mail: denisa.matusekova@miloslavov.sk