Obec Miloslavov príjme priehradkového zamestnanca  Pošty Partner Miloslavov na polovičný úväzok s nástupom ihneď,  príp. dohodou

Žiadosť so životopisom treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov
alebo
mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce:

Prijímanie, resp. vydávanie všetkých druhov zásielok, poskytovanie informácií v zmysle informácií v zmysle Poštových podmienok, ponuky a predaja produktov pošty a jej zmluvných partnerov, vykonávanie činností v rámci finančného sprostredkovania a pod.

Pracovná doba: pondelok – piatok, jednozmenný režim

Požiadavky na zamestnanca:
stredoškolské vzdelanie
komunikačné zručnosti
spoľahlivosť
samostatnosť
slovný prejav
schopnosť vyjadrovania