Žiadosť so životopisom prosíme podať na adrese:

Obec Miloslavov

Radničné námestie 181/1

900 42 Miloslavov

alebo e-mailom: denisa.matusekova@miloslavov.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce:

Prijímanie, resp. vydávanie všetkých druhov zásielok, poskytovanie informácií v zmysle Poštových podmienok, ponuky a predaj produktov Pošty a jej zmluvných partnerov, a pod.

Pracovná doba: pondelok – piatok, jednozmenný režim

Požiadavky na zamestnanca:

  • stredoškolské vzdelanie
  • komunikačné zručnosti
  • spoľahlivosť
  • samostatnosť
  • zodpovednosť