Obec Miloslavov prijme referenta ekonomiky a prevádzky s nástupom ihneď.

Náplň obsadzovanej pozície:

 • príprava podkladov na spracovanie personalistiky a miezd, dochádzkový systém;
 • rozpočet obce (konsolidovaný – návrh, zmeny, finančná kontrola, záverečný účet, výročná správa);
 • prevádzka – objednávky, prevádzkové zmluvy.

Rozsah pracovného úväzku:

Hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne úplné stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou;
 • prax minimálne 3 – 5 rokov v oblasti ekonomiky a personalistiky.

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť;
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy, rozpočtovej oblasti, účtovníctva a zákonníka práce;
 • pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, Internet);
 • samostatnosť, zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie a flexibilita;
 • vodičský preukaz skupiny B – výhodou.

Benefity:

 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce;
 • pohyblivá pracovná doba;
 • možnosť čiastočného homeoffice.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný životopis;
 • fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní.

Termín nástupu:

Ihneď, resp. dohodou.

Platové podmienky:
Základná zložka mzdy (v hrubom):
v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti o prijatie do zamestnania:

Uchádzači môžu žiadosti o prijatie do zamestnania zaslať na adresu:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42  Miloslavov

alebo e-mailom na: marek.michlik@miloslavov.sk