Obec Miloslavov začala s inštalovaním závlahového systému v Lipovom parku v Miloslavove. Projekt je spolufinancovaný z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja.