Obec Miloslavov obdržala z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Pezinku upozornenie k ochrane lesov pred požiarmi. V súlade so žiadosťou zverejňujeme časť dokumentu ako preventívne opatrenia pri ochrane pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.