Za účelom ročného vyúčtovania budú v obci Miloslavov v termíne od 4. 9. 2023 do 27. 9. 2023 vykonávané odpočty spotreby zemného plynu pre domácnosti (fyzické osoby).

Odpočty pre spoločnosť stengl, a.s. (ktorá je poverená na výkon odpočtov spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.) bude v obci robiť odpočtár Michal Burda. Na požiadanie sa preukáže preukazom spoločnosti stengl, a.s.

 Prosíme tiež odberateľov plynu, aby sprístupnili plynomery, pokiaľ ich majú pozamykané.

V prípade neprístupnosti plynomeru a nezastihnutia majiteľa na odbernom mieste, bude v schránke zanechaná dohoda o náhradnom termíne s kontaktom na odpočtára.