Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 9. januára 2024 začnú prebiehať v obci Miloslavov odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania.

Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov.

V prípade Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a vodomer máte založený alebo inak neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo call-centrum BVS, a.s. podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke.

TENTO OZNAM SA NETÝKA MIESTNEJ ČASTI ALŽBETIN DVOR, KEĎŽE TÁTO ČASŤ MÁ TERMÍN ODPOČTU V MESIACI MÁJ 2024.

Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť.