Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 7. mája 2024 začnú prebiehať

v časti obce Alžbetin dvor odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania.

 

Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným

preukazom odpočtára vodomerov.

 

V prípade, Vašej neprítomnosti ak vodomer máte založený alebo inak neprístupný, môžete stav vodomera

vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov

na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke