V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávy krajov v roku 2022, ktoré sa budú konať 29. 10. 2022, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča v rámci prevencie šírenia ochorenia COVID – 19 dodržiavanie všeobecných hygienicko-epidemiologických opatrení. Vo volebných priestoroch odporúča voličom pred vstupom do volebnej miestnosti dezinfekciu rúk a prekrytie horných dýchacích ciest všetkých osôb v interiéri.