Odpoved_Ministerstvo_ziv_prostredia_na znecistenie_ovzdusia_Slovnaft