Obraciame sa na vlastníkov poškodených bicyklov, ktoré sú dlhodobo odstavené v prístrešku pre bicykle na železničnej stanici v Miloslavove, aby poškodené bicykle z prístrešku odstránili a neblokovali tak voľné kapacity.

Za porozumenie ďakujeme.